FODbromfiets

Zoals u kon lezen in ons vorig nieuwsbericht moeten  alle bromfietsen en lichte vierwielers die in België aan het verkeer deelnemen, verplicht een kentekenplaat dragen. Vanaf 11 december 2015 begint de FOD Mobiliteit en Vervoer met een regularisatieprocedure die loopt tot en met 11 december 2016. Vanaf die datum zal elke bromfiets dus verplicht moeten ingeschreven zijn. Echter werd begin januari 2017 een KB gepubliceerd waardoor de regularisatieperiode 1 jaar langer zal blijven bestaan. De regularisatieperiode zal dus eindigen op 11 december 2017. De procedure kan u in het originele nieuwsbericht terug vinden.