im.04.2015

RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY

– Herziene aanbeveling voor de korte termijn: we raden een neutrale positie aan voor de algehele allocatie op korte termijn, met als belangrijkste reden de VS (zowel aandelen als obligaties). Amerikaanse aandelen kennen we een lage weging toe, omdat de sterke dollar de winstvooruitzichten aantast en de Amerikaanse markt aan de dure kant is. Ook aan Chinese aandelen (‘A-shares’) kennen we een lage weging toe na hun spectaculaire rally. We handhaven onze hoge weging voor de eurozone. US Treasuries verlagen we van een hoge weging naar neutraal, aangezien de termijnpremie zal oplopen door de verwachte renteverhoging door de Fed.

– De wereldwijde groei blijft op koers. Terwijl we onze groeivooruitzichten voor de VS hebben verlaagd van 3,2% naar 2,9%, hebben we die voor de eurozone verhoogd van 1,3% naar 1,5%, beide om dezelfde reden: valutabewegingen. Onze inflatievooruitzichten voor de eurozone hebben we eveneens bijgesteld, van -0,7% tot 0%, gesteund door de daling van de euro.

– Monetair beleid zal hoogstwaarschijnlijk uiteen blijven lopen. De Fed zal er volgens ons voldoende “gerust” op zijn om de rente in september te verhogen. Ondertussen zullen centrale banken in opkomende landen, de centrale bank van China voorop, neigen naar verdere versoepeling. De ECB gaat door met het opkopen van schuldpapier ten bedrage van €60 miljard per maand.

– Griekenland blijft een risico. Ofschoon nog steeds te elfder ure (vóór de volgende Eurogroep-vergadering op 24 april) overeenstemming kan worden bereikt, zien wij twee andere scenario’s: kapitaalcontroles à la Cyprus, en dan terug naar normaal, of een ordelijke exit uit de euro, onder de bescherming van kapitaalcontroles. Beide scenario’s hebben mogelijk pijnlijke gevolgen voor risicovolle beleggingen.